Vår Historia

Följ med oss bakåt i tiden

Vår historia inleddes redan 1992. Steg för steg har vi utvecklats till det moderna bygg- och förvaltningsbolag vi är idag. Här ger vi dig en liten inblick i hur vägen har sett ut hittills.

Om oss Ledningen Kontakta oss

Vi berättar vår histora

1992
maj 23

Början

Allt började 1992 då byggfirman Calles Bygg grundades med Lars-Eric Larsson som majoritetsägare. Företaget växte successivt under de inledande åren, och 1995 stod Lars-Eric som ensam ägare.

2000
januari 4

Åren gick och verksamheten frodades

Åren gick och verksamheten frodades. Fem år senare – år 2000 - var det dags att ge den yngre generationen tillträde, varpå Lars-Eric överlät en del av ägandet till sönerna Eric och Martin. Företaget hade då ca 50 anställda.

2004
augusti 23

Lars-Eric lämnar verksamheten helt

2004 lämnade Lars-Eric verksamheten helt. Antalet anställda hade då uppnått 70 st medarbetare.

2006
augusti 23

2006 hände det mycket

2006 hände det mycket. Eric och Martin stod kvar som ensamma ägare. Bolaget Calles Holding AB bildades för att ge medarbetare möjlighet till ett begränsat ägande. Dessutom bildades det fristående bolaget Skeppsviken Fastighets AB vars uppgift blev att ta hand om all fastighetsverksamhet.

 

Samma år påbörjades även Kvarteret Motorn i Skövde, företagets dittills största bostadsprojekt med 140 lägenheter. Kvarteret Motorn blev på sätt och vis en vändpunkt för Calles Bygg, som därefter började åta sig allt större projekt. De kunde nu erbjuda allt från projektutformning till förvaltning.

2010
augusti 23

nästa steg i utvecklingen

2010 var det dags för nästa steg i utvecklingen. Eftersom företaget expanderade var det ett naturligt kliv att etablera sig i Göteborgsregionen.

2013
augusti 23

Tre år senare

Tre år senare - 2013 - köptes ett annat byggbolag upp, vilket landade i att det nu fanns ett fastighetsbolag och två byggbolag i koncernen med verksamhet både i Skövde och Göteborg. Martin gick då in som koncern-VD medan Eric koncentrerade sig på Göteborg.

2016
augusti 23

Göteborgssatsningen

I samband med Göteborgssatsningen inleddes 2016 ett omfattande varumärkesarbete. En tydlig värdegrund definierades, och processen ledde även till att koncernen bytte namn till Skeppsviken. En ny grafisk profil togs fram, som lanserades i augusti samma år.

2017
augusti 23

I skrivande stund.

Och det är där vi är i skrivande stund. Bolaget har nu en stadig plattform att stå på och fortsätter sin resa in i framtiden. Följ med!

Skeppsviken Historia